سفارش تبلیغ
صبا

بعضی چیزهـــــارا باید


سـروقتــــ خودش داشته باشی ،


وقتش کـه بگـذرد


دیگــــر بود و نبودش برایت فرقی نمیکند


چون به نبودنش عادتــــــ کرده ای


و یاد گرفتـه ای چگونه بدون اینکـــــه


داشته باشی أش ، زندگی کنی....


بعضی چیـزهــــــا ، مثل حس هـــــــا


و تجربــــــه ها ؛ دوره ی خاص خـودش را دارد ‌‌..


مثلأ یکـــــــ دوره ای آدم دوست دارد عاشق باشد ....


مثل خیلی های دیگر کـــــــادو بخرد ، ذوق کند ، برای کسی مهم باشد...


وقتی نیست ، زمانش که بگذرد دیگر فایــــــده ای ندارد...


کم کم به تنها بودن میان جمعیت بزرگ دو نفره ها عادتـــــــ میکنی


و یاد میگیری تنهایی حال خودتــــــــ را خوب کنی


اینکـه میگویند


عشق تاریخ مصرف ندارد و پیروجوان نمی شناسد ، درستــــــ...


اما عاشق شدن در بیست سالگی

 

با عاشق شدن در چهل سالگی قابل مقایسه است !؟!


آدم یک چیزهایی را سر وقتـــــــ خودش باید داشته باشد


وقتی سرزنـــده و شاد است


وقتی جـوان است


یکــــــ چیزهایی مثل عشق و حس و حال عاشقی


وقتش کـه بگذرد ، رنگش خاکستــــری میشود


و شاید هرگز نتوانی تجـــــربه اش کنی ، هــــــرگز ...


تاریخ : یکشنبه 96/12/6 | 3:20 عصر | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

مــرا دخـــتر خانـــوم مے نـامــند....
مــضمونــے که جذابیتــش نفــس گـیــر استــــ....
دنیاے دخترانه مـن...
نه با شمع...
نه با عروسـک معنــــا پیدآ نمــےکند....
و نه با اشک و افسون....
امــا تمام اینها را در بر مےگیــرد...
مــن....
نه ضعیفم نه ناتـــوان.....
چـــرا که خداونـد مرا بــدون خشونت و زور و بـــآزو مے پــسندد.....
اشکــ ریـختـن ضعفـ مـن نیستـ ....
قدرت روح مــن است.....

من نه مغرورم
نه آنکه
توان خرد کردن شخصیت کسی را دارم
شاید احساساتی باشم
اما احساسی بودنم
از روی منطق است
تصمیم که می گیرم از روی منطق است
اگر حرفی می زنم ، فکر می کنم
و
بعد می گویم
هرگز سعی نمی کنم با حرف هایم کسی را برنجانم
اما ...
اما ...
این طرز فکر ناخوشایند بعضی ها نسبت
به من
مرا بیش از پیش افسرده می کند

ا
یکاش ما آدم ها
یاد می گرفتیم ،
زود درباره ی یک دیگر قضاوت نکینم
یاد می گرفتیم ،
درباره ی هر کس تا مطمئن نشدیم سخن نگوییم
حرفی نزنیم
که
بعد از آن از زدنش پشیمان شویم
حیف
و
صد حیف
که
ما آدم ها ،
هیچ گاه نمی خواهیم
اشتباهاتمان را پذیرا باشیم
و
با فکر و منطق چیزی را بگوییم
یا کاری را انجام دهیم


تاریخ : یکشنبه 96/12/6 | 3:14 عصر | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

روزها میگُذرَنــد!!! 
 وَ مَــن هَـر روز... 
 دُنیــا را بیشتَـر میشناسَـم... 
 عاقـِل تَر میشَوَم وَ مُحتـاط تَر... 
 دیگر کمتَـر رویـا میبافـم... 
 دیرتَـر آدَم ها را باوَر میکنَم... 
 کمتَـر اَز زِشتــے ها تَعَجُـب میکنَم... 
 بیشتَر اِحسـاسـاتَـم را نادیدِہ میگیرَم... 
 روزها میگذَرَنـد... 
 وَ مَـن هَر روز... 
 بیشتَـر اَز دُنیـاےِ سادِگیَـم فـاصِــلـہ میگیـرَم...


تاریخ : یکشنبه 96/6/19 | 12:58 عصر | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

       ~      دُنیـــــــــــآ     ~            
 تَنهایـــــے زیـــادے دارهــــ  
 اَما تَنهایـــــے مَـــــنـــــ...
     ~       دُنیایــے      ~     
 دارهـــــ...تاریخ : یکشنبه 96/6/19 | 12:54 عصر | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

جهـــــان را

 

 بـــدون ناخن های لــــاک زده

 

 بدون کفــــش های پاشنـــه بلند

 

 بدون النگــــو

 

 و بدون گل ســـر

 

 تصور کن

 

 خــــدا دختـــر را آفـــرید

 

 دخـتـــر

 

 جهــــان را برای خـــــدا

 

 زیبــــاکرد...

 

 

 

 


تاریخ : یکشنبه 96/6/19 | 12:47 عصر | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

" اِعتِمـــ×ــــآد" کـردے...؟؟؟  
 ~خیــآنَتــــــ~ دیـــدے...؟؟؟  
 $دَرد$ دآشتــــــــــــــ...؟؟؟  
 @تَنهــــــــــآ@ شُـــدے...؟؟؟  
پَســــ اینــــ ×اِشتِبــــآهـــ× رو دوبــآرهـــ تکـرآر نکنـــــ...  
 نَگــــو اینـــــ یکـے بـــآ بَقیـــہ #فـَـرقـــــ# دآرهـــــ...


تاریخ : یکشنبه 96/6/19 | 12:42 عصر | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

دخـتــــــ ـــــ ــــر کـه بـاشـی بـهـانـه نیــــست


حـقـیـقـتــــــــــی سـت


کـسـی نــمیـتـوانـد درکــــش کـنـد


بــــــاید دخـتــــر بـاشـی تـا بــــدانـی چـه مـی گـویـم


دخـتـر بـاشـی تـا درایـن شـهـر گـــــــــرگ زنـدگــی کـنـی


هـمـان جـــــــایـیـکـه بـا هـر نـــــگاه


تــــو را تـعریـف مـی کـنـنـد اگــر مرام بگذاری


مـرامــــــــت را نـــفـع مـی دانـنـد اگـر خــــوبـی کـنـی


لـبـخـــنـد بـزنـی


شـــــادی کـنـی تــــو را نـاپـاک مـیــــدانـنـد


ایـنـجـا جـایی سـت کـه


هـــــمـه چـیـزت را مـی شـمـارنـد


پـس دخـتـر بـاش ،خــــودت بـاش


بـگـذار گـرگ هـای شـهـر  هـــــر چـه مـی خـواهـنـد بــــــگـویـنـد


بـه دنـیـا آمـده انـد تـا زوزه بـکـشـنـد


تاریخ : یکشنبه 96/5/29 | 12:26 صبح | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

منـــ یهـــ دخترمـــــ ...

با تلنگری بارانی میشوم با کلمه ای عاشق♥مے شومــــــــــ

با فریادی مے شکنمــــــــــ

زورم بہ تنها چیزی که می رســــــــــد بغــض لعنتےه

هنوز هم با مداد رنگی خانه رویاهایم را به تصویر مـے میکشمــــــ !

من دخترم پراز راااز....هرگز مرا نخواهی دانست !

هرگز سرچشمه اشکهایم را نمیابی

عاشقـ لوس شدنام قہــــــــــر کردنام حـســـودشـــدنامـــــ

دختروونگی هامو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمےکنمــــــــــ

دنیای دخترونه رو فقط یه دختر مے تونه لمــــــــــس کنہ


تاریخ : یکشنبه 96/5/29 | 12:24 صبح | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی


تاریخ : یکشنبه 96/5/29 | 12:22 صبح | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()

ما دخــــــــتریم!

باید یاد بگیریم که کلاس بذاریم! که ناز کنیم !

اونا خیلی بیجا می کنن مارو ناراحت کنن!

... خیلی بیخود می کنن اشکمونو دربیارن!

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دیم شادی

زندگیمونو ازمون  بگیره؟!

این اسمش عشق نیس!

کسی که عاشق تو باشه،

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!

... من

دخــــــــترونه ناز میکنم!

دخــــــــترونه فکر میکنم!

دخــــــــترونه احساس میکنم!

دخــــــــترونه استدلال میکنم!

 دخــــــــترونه زندگی میکنم!

غم رو اشتباهی توی فرهنگ دخــــــــترونه ی ما جا دادن!

عاشق شو، که زندگی کنی!

یک عمر، زندگی کنی!

اما حواست باشه،

با حسای الکی که این روزا به عشق تعبیر می شه،

به زندگیت کوچکترین خدشه ای وارد نکنی....

من دخــــــــترم، و افتخار میکنم که دختر بدنیا اومدم

به افتخاره همه دخــــــــترا..!


تاریخ : جمعه 96/3/19 | 2:25 صبح | نویسنده : mohadeseh | نظرات ()
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
ابزار پرش به بالا
  • رنکینگ
  • قالب وبلاگ

  • دانلود آهنگ